Privacyverklaring Schelstraete Horses

Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Schelstraete Horses vinden wij belangrijk. Daarom beschrijven we in deze privacyverklaring welke informatie er wordt verzameld en hoe we deze informatie gebruiken. Hiermee handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR) welke op 25 mei 2018 van kracht wordt.

Toestemming

Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van Schelstraete Horses. Door akkoord te gaan met onze privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij in de privacyverklaring hebben opgenomen. U mag u te allen tijde uw toestemming weer intrekken.

Vragen en/of klachten

Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy voorwaarden van Schelstraete Horses, kunt u ons benaderen via ons contactformulier of via ljschelstraete@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam contactpersoon
 • Naam bedrijf/organisatie
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • IP adressen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Schelstraete Horses verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U uit te nodigen voor speciale gelegenheden zoals events
 • Schelstraete Horses kan het gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren.

Bewaartermijn

Schelstraete Horses bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard conform de wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een periode gedurende 5 jaren.

Verstrekking (persoons)gegevens aan derden

Schelstraete Horses verkoopt uw gegevens nimmer aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit omvat tenminste de hosting leverancier, welke een eigen privacyverklaring hanteert.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schelstraete Horses en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ljschelstraete@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Monitoren website gedrag en cookies

Schelstraete Horses gebruikt verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites, omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schelstraete Horses gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u dan over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanpassingen Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is van april 2018. Wij behoudens ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

get in touch

contact us

Are you interested in our horses and would like to get in touch with us? Please leave your e-mail address and we will contact you.